MỘT NĂM HỌC DÀI...

MỘT NĂM HỌC DÀI...

Năm học 2019-2020 là một năm học thật dài trong lịch sử. Các em học sinh ở Quảng Bình tựu trường ngày 10/8/2019 và kết thúc năm học vào 15/7/2020! Một năm học mà giáo viên chúng tôi phải vận dụng thật nhiều công nghệ thông tin và kỹ thuật hiện đại.
Là Phụ nữ

Là Phụ nữ

Là phụ nữ đừng mãi nhìn quá khứMà hãy nhìn hiện tại với tương laiNgày hôm qua, sẽ khác với ngày maiĐời còn dài, còn cho ta nhiều thứ.
Tổ quốc nhìn từ biển

Tổ quốc nhìn từ biển

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa Ngàn năm trước con theo cha xuống biển Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa