Wednesday, 27/05/2020 - 12:40|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHAI MẠC TUẦN LỄ "HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2019

     Đọc và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ nhằm phát triển năng lực và phẩm chất ở người học. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

      Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND thành phố Đồng Hới về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019, sáng ngày 01/10/2019, tại trường THCS Số 1 Đồng Sơn, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019 với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

       Về dự buổi Lễ phát động có: Ông Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố Đồng Hới và các đồng chí trong Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập  thành phố; Bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới; lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường; BGH các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS; phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Đồng Hới; CB-GV-NV và 654 học sinh của trường THCS Số 1 Đồng Sơn.

       Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo, Người rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo mọi điều kiện để nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ món ăn tinh thần qua sách báo nhằm phát triển tri thức của xã hội và của mỗi người dân, góp phần xây dựng đất nước ta giàu đẹp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Người từng căn dặn: Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc sách để không mù lại, những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…

       Hiếu học và ham đọc sách là truyền thống tốt đẹp, qua đó góp phần hình thành trí tuệ, nhân cách và phong thái của con người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nỗ lực không ngừng tự học, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại qua đọc sách báo, Người đã tìm ra con đường đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

       Hơn bao giờ hết, trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ không ngừng phát triển, đọc sách báo, tự học là con đường tất yếu mà mỗi người phải nỗ lực vượt qua để phát triển trí tuệ, tiếp thu kinh nghiệm và tri thức để vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng đất nước.

       Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển xã hội học tập. Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cùng với Hội Khuyến học, các tổ chức đoàn thể xã hội đã không ngừng quan tâm chỉ đạo phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội cho người dân được học tập, học tập suốt đời, từng bước trở thành xã hội học tập.

       Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các Cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức tuần lễ, đặc biệt chú trọng vào các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc và học suốt đời. Các trường học phải chăm lo giáo dục toàn diện học sinh, phương pháp dạy học cần chú trọng phát huy tính tích cực của người học, coi trọng hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu.

Sâu đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thành phố Đồng Hới  thành phố phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ

Ông Lý Quang Huy - Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng phường Đồng Sơn phát biểu tại buổi lễ


Tác giả: Minh Tươi - THCS số 1 Đồng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết