Wednesday, 21/10/2020 - 03:24|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch tuần từ ngày 21/9 đến 25/9/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

21/09/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' Họp Hội đồng kỷ luật viên chức
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

22/09/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 08h00' Dự, chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2020-2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 8h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2020-2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00: Dự, chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 14h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Mầm non

Thứ tư

23/09/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 08h00' Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các cơ sở giáo dục công lập
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các trường THCS, TH&THCS

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các cơ sở giáo dục công lập
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các trường THCS, TH&THCS

Thứ năm

24/09/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 08h00' Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các cơ sở giáo dục công lập
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các trường Mầm non công lập

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các cơ sở giáo dục công lập
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các trường Mầm non công lập

Thứ sáu

25/09/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 08h00' Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các cơ sở giáo dục công lập
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các trường Tiểu học công lập

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các cơ sở giáo dục công lập
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Thẩm định các khoản thu thỏa thuận và đóng góp hỗ trợ tự nguyện các trường Tiểu học công lập


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết