Tuesday, 04/08/2020 - 09:39|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch tuần từ ngày 09/12 đến 13/12/2019

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf  

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

09/12/2019


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 8h00' Kiểm tra chuyên đề năm học 2019-2020 tại trường Mầm non Đức Ninh (TP: Như QĐ)
 + 9h00' Kiểm tra, khảo sát và tổ chức làm việc về địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Đồng Hới năm học 2019-2020 (mời đ/c Quang-PTP, đ/c Tuyết cừng dự; đ/c Tuyết liên hệ với Lãnh đạo TT TDTT CA tỉnh)
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Tham gia làm việc với Trung tâm Huấn luyện, thi đấu thể thao CA tỉnh chuẩn bị Khai mạc HKPĐ thành phố năm học 2019-2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại TH số 2 Nam Lý


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' Họp Cấp ủy mở rộng (Phòng hợp tầng 2; TP: Cấp ủy, LĐ phòng)
 + 15h00' Họp phòng (Phòng họp tầng 2; TP: LĐ, CV phòng)
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại TH số 2 Nam Lý

Thứ ba

10/12/2019


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS Bảo Ninh
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS Bảo Ninh

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại TH số 2 Nam Lý


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS Đồng Phú
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS Đồng Phú

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại TH số 2 Nam Lý

Thứ tư

11/12/2019


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS số 1 Nam Lý
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS số 1 nam Lý


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS Bắc Nghĩa
 + Kiểm tra công tác chuẩn bị thi đấu các môn Điền kinh tại THPT Đồng Hới
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại THCS Bắc Nghĩa

Thứ năm

12/12/2019


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:


http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:

Thứ sáu

 

13/12/2019

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Trưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gif Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết