Wednesday, 27/05/2020 - 12:19|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch tuần từ ngày 06/01 đến 11/01/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

06/01/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 8h00' Dự hội nghị tổng kết BCĐ 138 tại Công an Thành phố
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 8 giờ dự Hội nghị tổng kết BCĐ 138 tại Công an thành phố
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2019
 + 15h00' Hội ý Chi bộ
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
 + 15 giờ Hội ý chi bộ
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

07/01/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 8h30' dự hội nghị cán bộ chủ chốt của Thành phố
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 8 giờ dự Hội nghị công tác tổ chức cán bộ tại hội trường thành phố
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 8h00 - Dự tập huấn SHCM tại TH Đồng Mỹ
 + 8h30 - Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hội trường TP

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h00' Dự Đại hội Chi bộ Nội vụ
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Dự tập huấn SHCM tại KS Amada

Thứ tư

08/01/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 08h00' Dự tiếp xúc cử tri tại Phú Hải.
 + 10h00' Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2023
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc ở cơ quan; Chuẩn bị cho đại hội chi bộ

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2023
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 14h00 - Đại hội Chi bộ CQ
 + 14h00 - Dự Tổng kết Công đoàn

Thứ năm

09/01/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 08h00' Dự khai mạc Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tại Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Họp tổ trọng tài môn Bóng chuyền nam, nữ THCS, vòng chung kết bóng đá nam tiểu học.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan
 + 15h00 - Họp Tổ trọng tài giải bóng chuyền THCS, chung kết bóng đá TH

Thứ sáu

10/01/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố
 + Chỉ đạo thi đấu bóng đá nam Tiểu học (vòng Chung kết); bóng chuyền THCS tại Bắc Nghĩa.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền nam, nữ THCS; vòng chung kết bóng đá nam tiểu học.

   + 8 giờ dự Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND thành phố, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã Thuận Đức
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Chỉ đạo chung kết bóng đã nam TH
 + 8h00 - dự Tổng kết Hội khuyến học

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo thi đấu bóng đá nam Tiểu học (vòng Chung kết); bóng chuyền THCS tại Bắc Nghĩa.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền nam, nữ THCS; vòng chung kết bóng đá nam tiểu học.
 + 16 giờ dự Tổng kết Cuộc thi KHKT cấp tỉnh tại THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Chỉ đạo chung kết bóng đã nam TH

Thứ bảy

11/01/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 07h30' Dự khai mạc Cúp vô địch Bóng chuyền Nam truyền thống thành phố Đồng Hới năm 2020
 + Chỉ đạo thi đấu bóng đá nam Tiểu học (vòng Chung kết); bóng chuyền THCS tại Bắc Nghĩa.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền nam, nữ THCS; vòng chung kết bóng đá nam tiểu học.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Chỉ đạo chung kết bóng đã nam TH
 + 8h00- Dự hội nghị trực tuyến về ATTP tại phòng họp 2A

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo thi đấu bóng đá nam Tiểu học (vòng Chung kết); bóng chuyền THCS tại Bắc Nghĩa.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền nam, nữ THCS; vòng chung kết bóng đá nam tiểu học.
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Chỉ đạo chung kết bóng đã nam TH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết