Sunday, 16/05/2021 - 07:41|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch tuần từ ngày 22/3 đến 28/3/2021

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

22/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Tham gia Đoàn công tác của HĐND Thành phố đến hết ngày 26/3/2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

23/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường THCS Lộc Ninh
 + 8h00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường THCS Lộc Ninh

Thứ tư

24/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường THCS Lộc Ninh

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường THCS Lộc Ninh

Thứ năm

25/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
 + 14h00: Dự hội nghị công bố Quyết định thanh tra về công tác quản lý thu, chi tài chính tại trường THCS số 2 nam Lý

Thứ sáu

26/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

27/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 6h45: Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
 + 7h45: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường thành phố.

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường thành phố.

Chủ nhật

28/03/2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường thành phố.

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường thành phố.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết