A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch tuần từ ngày 26/10 đến 31/10/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

26/10/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 7h30 Họp Đoàn kiểm tra công tác PCGD năm 2020
 + 08h00' Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội tỉnh Đảng bộ
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 8h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Nghĩa Ninh, Đức Ninh
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 8h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Nghĩa Ninh, Đức Ninh

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 14h Dự họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 13h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Thuận Đức, Quang Phú
 + 15h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Lộc Ninh, Đồng Hải
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 13h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Thuận Đức, Quang Phú
 + 15h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Lộc Ninh, Đồng Hải

Thứ ba

27/10/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo kiểm tra công tác PCGD năm 2020
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 7h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Đồng Sơn, Bảo Ninh
 + 9h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Đồng Phú, Đức Ninh Đông
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 7h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Đồng Sơn, Bảo Ninh
 + 9h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Đồng Phú, Đức Ninh Đông

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo kiểm tra công tác PCGD năm 2020
 + 16h Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi HSG lớp 9 năm học 2020-2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

28/10/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Làm việc tại cơ quan
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

29/10/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo kiểm tra công tác PCGD năm 2020
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 7h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Phú Hải, Hải Thành
 + 9h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Bắc Nghĩa
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo kiểm tra công tác PCGD năm 2020
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + 14h00 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Bắc Lý, Nam Lý
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

30/10/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 07h00' Khai mạc Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021
 + 08h00' Dự Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Tổ chức kỳ thi HSG lớp 9 năm học 2020-2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 7h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Phú Hải, Hải Thành
 + 9h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Bắc Nghĩa

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 13h'30' Chỉ đạo làm phách Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021
 + 14h00' Họp Ủy ban nhân dân
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Việt Hà:
 + 13h30 Kiểm ta hồ sơ PCGD, XMC năm 2020 các xã, phường Bắc Lý, Nam Lý

Thứ bảy

31/10/2020

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + 07h00 Chỉ đạo chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021
 + 08h00 'Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục và Đào tạo tại Phòng họp trực tuyến UBND Tỉnh
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Chấm thi HSG lớp 9 năm học 2020-2021

http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifTrưởng phòng - Hồ Thanh Hải:
 + Chỉ đạo chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021
http://qlvb-donghoi.quangbinh.gov.vn/donghoi/lichct.nsf/pointer.gifPhó Trưởng phòng - Đinh Bá Quang:
 + Chấm thi HSG lớp 9 năm học 2020-2021


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết