Cô giáo Lê Thị Thu Thủy - Giáo viên Lịch sử Trường THCS Bảo Ninh