Wednesday, 21/10/2020 - 03:26|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Bài Tập đọc: Buổi sáng mùa hè trong thung lũng

Bài Tập đọc: Buổi sáng mùa hè trong thung lũng

Tác giả: Hoàng Hữu Bội

Giọng đọc: Cô giáo Lê Mai- TH số 1 Bảo Ninh