Thursday, 09/07/2020 - 08:07|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn chuyên môn CBQL và TTCM môn các trường THCS năm học 2019-2020

     Nâng cao chất lượng giáo dục là trọng trách và sứ mệnh cao cả của những người làm công tác giáo dục. Hội nghị tập huấn chuyên môn THCS đã tạo một luồng sinh khí mới để Giáo dục Đồng Hới bước vào năm học 2019-2020 với nhiều hứng khởi, tự tin.

       Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, ngày 20/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên môn cho Cán bộ quản lý và Tổ trưởng chuyên môn THCS.

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị Tập huấn có đồng chí Đinh Bá Quang - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các đồng chí Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn của 15 trường THCS và 02 trường TH&THCS trên địa bàn thành phố.

       Sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Đinh Bá Quang - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc. Trong lời phát biểu đồng chí Phó Trưởng phòng đã nhấn mạnh: Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong Nghị quyết số 29 Hội nghị BCH TW lần thứ 8 khóa XI đã nêu rõ: “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”;Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Chính vì vậy, trong những năm học gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, trong đó chú trọng dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

       Để Cán bộ quản lý và Tổ trưởng chuyên môn THCS hiểu rõ và hiểu sâu hơn về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh; bước đầu tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới, trong Hội nghị tập huấn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới tập trung vào ba nội dung cơ bản sau:

       Thứ nhất: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Trong nội dung này, giúp Cán bộ quản lý và Tổ trưởng chuyên môn nắm được: Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường; Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học; Đi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá; Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục.

       Thứ hai: Triển khai chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong các trường trung học cơ sở. Theo đó, các phẩm chất chủ yếu cần được hình thành và phát triển ở người học bao gồm: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm; và các năng lực cũng được xác định bao gồm các năng lực cốt lõi (gồm năng lực chung: Tự chủ và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực chuyên môn: Năng lực ngôn ngữ, Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, Năng lực công nghệ, Năng lực tin học, Năng lực thẩm mỹ, Năng lực thể chất) và các năng lực đặc biệt (năng khiếu).

       Thứ ba: Đánh giá việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, việc thực hiện Công văn 1308 của Sở GD&ĐT. Ở nội dung này, một lần nữa giúp Cán bộ quản lý và Tổ trưởng chuyên môn hiểu sâu hơn cách thức tổ chức và thực hiện chuyên đề; cách dự giờ và đánh giá xếp loại giờ dạy. 

       Có thể nói, nâng cao chất lượng giáo dục là trọng trách và sứ mệnh cao cả của những người làm công tác giáo dục. Hội nghị tập huấn chuyên môn THCS đã tạo một luồng sinh khí mới để Giáo dục Đồng Hới bước vào năm học 2019-2020 vi nhiều hứng khởi, tự tin.


Tác giả: Thanh Tình - Phòng GD&ĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết