• :
  • :
CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH NGÀNH GIÁO DỤC ĐỒNG HỚI CHUNG TAY XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2020-2021

     Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2019-2020, Giáo dục THCS thành phố Đồng Hới tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.

 

 

 

Năm học 2019-2020 là năm học gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự nỗ lực đặc biệt của thầy và trò, ngành giáo dục Đồng Hới nói chung và giáo dục trung học cơ sở nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 22/9/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố. Đồng chí Hồ Thanh Hải - Thành ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Đinh Bá Quang - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Chủ trì Hội nghị. 

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Trưởng phòng, đồng chí Đinh Bá Quang - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2020-2021.

Năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo sâu sát, toàn diện các nội dung hoạt động của Giáo dục THCS. Các nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản theo tinh thần hướng dẫn của Ngành. Chủ động xây dựng chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản chương trình học kì II theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT sau khi nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình, thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, kết quả giáo dục toàn diện được duy trì, chất lượng mũi nhọn được nâng cao.

Năm học 2019-2020, Giáo dục THCS có 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu bậc học; 02 tập thể và 06 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 06 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giáo dục THCS năm học 2019-2020 vẫn còn một số tồn tại cơ bản: Cơ sở vật chất và trang thiết bị cho giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa tương xứng với tốc độ phát triển. Một số trường đạt chuẩn quốc gia song thiếu tính bền vững. Một số cán bộ quản lí giáo dục chưa theo kịp yêu cầu đổi mới; một số giáo viên chưa đổi mới phương pháp dạy học; chưa chủ động trong việc tự nghiên cứu, tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới. Công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng giáo dục đại trà đạt cao và vượt kế hoạch đề ra nhưng chưa đồng đều giữa các trường, các khối lớp, các môn học,…  

Năm học 2020-2021 là một năm đặc biệt quan trọng của Giáo dục THCS, là năm học chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới đối với lớp 6 (từ năm học 2021-2022), đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chính vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm đối với Giáo dục THCS như sau:

1. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền để quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục.

2. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tinh giản nội dung dạy học; đẩy mạnh giáo dục STEM trong các nhà trường; tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục.

4. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; tăng cường triển khai các biện pháp nhằm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

5. Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT mới (Chương trình GDPT 2018).

6. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

7. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về “Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Đồng Hới”.

Trong 7 nhiệm vụ của Giáo dục THCS, ngành giáo dục Đồng Hới tập trung thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình GDPT mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Theo đó, các nhà trường cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục. Với nhiệm vụ giáo dục STEM, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, đảm bảo phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và đáp ứng hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu quan tâm đến các nội dung: Bố trí, sắp xếp đội ngũ hợp lý nhằm đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo chỉ tiêu biên chế được giao; kế hoạch, giải pháp để thực hiện dạy học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài; kế hoạch triển khai giáo dục STEM; việc biên soạn chương trình theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;...  

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Hải - Thành ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Giáo dục THCS cần phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2019-2020, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 


Tác giả: Đinh Thị Thanh Tình - Phòng GD&ĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết