Thứ tư, 08/04/2020 - 10:01|
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội chi bộ Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2023

     Toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025.

     Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 14/10/2019 của Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố Đồng Hới triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ, Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đồng Hới lần thứ XXI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều ngày 08/01/2020 Chi bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội nhiệm kì 2020-2023.

     Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố – Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố Đồng Hới; các đồng chí đại diện chi bộ các Phòng, ban của thành phố; toàn thể đảng viên của chi bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra: hệ thống trường, lớp tiếp tục được sắp xếp hợp lý, phát triển đa dạng về loại hình đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân; tỉ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp được giữ vững; cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nâng lên đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học; công tác phổ cập giáo dục các cấp học tiếp tục được giữ vững và nâng cao chất lượng; công tác xã hội hoá giáo dục, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập có nhiều tiến bộ; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ toàn ngành; Thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động; Công tác chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được triển khai tích cực, hiệu quả. Trong cả nhiệm kỳ, hằng năm, chi bộ đều được đánh giá chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

     Nhiệm kỳ 2020-2023 chi bộ Giáo dục và Đào tạo phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những khuyết điểm, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/BCHTW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan văn hóa, công đoàn vững mạnh xuất sắc. Xiết chặt kỷ cương, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện, vững vàng về tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến phương pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

     Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Chi ủy chi bộ nghiêm túc kiểm điểm và sẽ có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa trong nhiệm kì mới nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của Phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

     Đại hội đã thảo luận với các nội dung: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo”; xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Đan - Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố biểu dương những kết quả chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu Chi ủy chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; Chỉ đạo chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu; Đảng viên trong Chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước; tiếp tục đổi mới phong cách lề lối làm việc, chủ động nắm bắt tình hình, nhạy bén trong xử lý công việc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; Gắn trách nhiệm của mỗi đảng viên với nhiệm vụ chính trị được giao.

     Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 với 03 đồng chí. Đồng chí Hồ Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

     Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020–2023 và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ:

Đồng chí Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố - tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Đinh Bá Quang - Phó Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đồng chí Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Hoàng Ngọc Đan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Thư ký - thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Đồng chí Hồ Thanh Hải - Bí thư chi bộ tặng hoa cho các đồng chí chuyển công tác và không tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ mới

Đồng chí Hồ Thanh Hải - Bí thư chi bộ - phát biểu, nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2023

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Trương Mai Phương - phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Trần Nam Sơn - phát biểu tham luận tại Đại hội

Đảng viên trong chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết