Danh sách đơn vị trực thuộc Phòng Giáo Dục và Đào tạo TP Đồng Hới

1. Cấp Trung Học Cơ Sở
  1. Trường THCS số 1 Bắc Lý
 
2. Cấp Tiểu Học