Thursday, 09/07/2020 - 08:31|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân
Địa chỉ Lộc Ninh - Đồng Hới
Email ngocthuy@donghoi.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách