Thứ năm, 09/07/2020 - 07:34|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Thông tin chi tiết:
Trương Mai Phương
Chuyên viên Trương Mai Phương
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân
Email maiphuong@donghoi.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách