Thursday, 09/07/2020 - 08:14|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Thông tin chi tiết:
Đinh Bá Quang
Phó Trưởng phòng Đinh Bá Quang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Điện thoại 0232.3845499
Email dinhbaquang@donghoi.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Quản lý các hoạt động cấp học THCS, GDNGLL, CNTT, PCGD.