Sunday, 16/05/2021 - 07:43|
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI SẴN SÀNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
 • Hồ Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0232.3797006
  • Email:
   hothanhhai@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của ngành giáo dục Thành phố Đồng Hới

 • Đinh Bá Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0232.3845499
  • Email:
   dinhbaquang@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý các hoạt động cấp học THCS, GDNGLL, CNTT, PCGD.

 • Nguyễn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Email:
   vietha@donghoi.edu.vn