• Hồ Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0232.3797006
  • Email:
   hothanhhai@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của ngành giáo dục Thành phố Đồng Hới

 • Đinh Bá Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0232.3845499
  • Email:
   dinhbaquang@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý các hoạt động cấp học THCS, GDNGLL, CNTT, PCGD.

 • Nguyễn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Email:
   vietha@donghoi.edu.vn