Saturday, 24/08/2019 - 11:19|
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI - VỮNG VÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI
 • Trần Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0323.827960
  • Email:
   tranthisau@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của ngành giáo dục Thành phố Đồng Hới

 • Đinh Bá Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0323.845499
  • Email:
   dinhbaquang@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý các hoạt động cấp học THCS, GDNGLL, CNTT, PCGD.

 • Nguyễn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Email:
   vietha@donghoi.edu.vn