Dịch bệnh covid-19 rồi sẽ đi qua và trẻ sớm trở lại trường học. Tuy nhiên, không phải đi học rồi thì trẻ sẽ không bị nguy cơ xâm hại từ người lạ. Những tình huống xấu có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, cho nên việc dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ mình trước người lạ là rất cần thiết. Ngoài việc hỗ trợ ...