Phòng GD và ĐT

Mô tả tài liệu tải về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH - Năm học 2014-2015(9/8/2014 4:38:32 PM) Hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm năm học 2014-2015(8/6/2014 8:57:17 AM) Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm GDMN năm học 2014-2015(8/6/2014 8:47:50 AM) Định hướng cơ bản nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015(8/6/2014 8:46:58 AM) Định hướng cơ bản nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015(8/6/2014 8:36:08 AM) Hướng dẫn công tác PCGD và Xóa mù chữ năm học 2014-2015(8/6/2014 8:14:43 AM) Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm học 2014-2015(8/6/2014 8:09:13 AM)
Chọn trang

Lượt truy cập: 1475538 lần

Đang online: 69 người