Văn bản chỉ đạo

Mô tả tài liệu tải về QĐ công nhận tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội thi GVDG THCS cấp thành phố(4/9/2015 1:42:37 PM) Quyết định Khen thưởng đơn vị đạt giải trong Hội thi xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp(3/24/2015 2:12:41 PM) Quyết định Khen thưởng thành tích Giải bơi học sinh thành phố Đồng Hới(3/24/2015 2:05:59 PM) Quyết định Khen thưởng thành tích HKPĐ thành phố Đồng Hới - Giai đoạn 2(3/24/2015 2:05:00 PM) Hồ sơ trường tháng 9 phiên bản 4.0.1(9/6/2014 9:13:09 AM)
Chọn trang

Lượt truy cập: 1475550 lần

Đang online: 81 người