Văn bản chỉ đạo

Mô tả tài liệu tải về Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015(5/12/2015 1:49:19 PM) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kiểm tra chất lượng HK II - Năm học 2014-2015(5/12/2015 1:48:19 PM) Quyết định thành lập HĐ chấm kiểm tra chọn HSG 6,7,8 năm học 2014-2015(5/12/2015 1:47:10 PM) Quyết định thành lập HĐ coi kiểm tra chọn HSG 6,7,8 năm học 2014-2015(5/12/2015 1:46:28 PM) Hướng dẫn đánh giá định kỳ cuối năm(5/12/2015 1:45:06 PM) KH phối hợp tổ chức học kỳ trong quân đội(5/12/2015 1:44:02 PM) Kế hoạch kiểm tra chọn HSG lớp 6, 7, 8 năm học 2014-2015(4/13/2015 3:36:29 PM) HD Kế hoạch kiểm tra học kỳ II - THCS năm học 2014-2015(4/7/2015 4:22:33 PM) Quyết định thành lập HĐGK Hội thi GVDG - THCS năm học 2014-2015(3/31/2015 8:23:00 AM) Thông báo KH kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia(3/24/2015 10:37:30 AM)
Chọn trang

Lượt truy cập: 1475540 lần

Đang online: 71 người