Danh sách Trường

Phòng Giáo Dục đang quản lý 22 trường tiểu học trên địa bàn Thành phốTên trường

Chi tiết liên hệ

THUẬN ĐỨC

Địa chỉ:Thôn Thuận Phước- Thuận Đức - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Võ Thị Thu
Điện thoại: 0523837060
Email: ththuanduc@donghoi.edu.vn

SỐ 1 ĐỒNG SƠN

Địa chỉ: TK 2 - Đồng Sơn- Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hường 
Điện thoại: 0523826057
Email: thso1dongson@donghoi.edu.vn

   SỐ 2 ĐỒNG SƠN

Địa chỉ: TK 10 Đồng Sơn - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Vân
Điện thoại: 0523826129
Email: ths2dongson@donghoi.edu.vn

BẮC NGHĨA

Địa chỉ: TK 1 - Bắc Nghĩa - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Trần Văn Lân 
Điện thoại: 0523826147
Email: thbacnghia@donghoi.edu.vn

NGHĨA NINH

Địa chỉ: Thôn 2 - Nghĩa Ninh- Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại: 0523771932
Email: thnghianinh@donghoi.edu.vn

ĐỨC NINH

Địa chỉ: Thôn Giao Tế- Đức Ninh - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Trần Công Tâm
Điện thoại:052.3821368
Email: thducninh@donghoi.edu.vn

ĐỨC NINH ĐÔNG

Địa chỉ: TK Diêm Bắc I- Đ.Ninh Đông- Đồng Hới
Hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Phượng
Điện thoại:052 3821030
Email: thducninhdong@donghoi.edu.vn

PHÚ HẢI

Địa chỉ: TK Bắc Hồng - Phú Hải - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hương
Điện thoại:052. 3820130
Email: thphuhai@donghoi.edu.vn

SỐ 1 BẢO NINH

Địa chỉ: Thôn Hà Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Đặng Thị Hường
Điện thoại: 052.3842030
Email: thso1baoninh@donghoi.edu.vn

SỐ 2 BẢO NINH

Địa chỉ: Thôn Sa Động- Bảo Ninh - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Trần Thị Hiền
Điện thoại: 052. 3842022
Email: thso2baoninh@donghoi.edu.vn

HẢI ĐÌNH

Địa chỉ: 60 Thanh Niên- Hải Đình - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Hà Thị Kim Thu
Điện thoại:   052. 3823305
Email: thhaidinhdh@donghoi.edu.vn

ĐỒNG MỸ

Địa chỉ: Tk 7 Đồng Mỹ - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Phan Thị Ngọc Lan
Điện thoại:052. 3821675
Email: thdongmy@donghoi.edu.vn

ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ: 54 - Hai Bà Trưng- Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Hà Thị Vẽ
Điện thoại:  052. 3824044
Email: thdongphu@donghoi.edu.vn

HẢI THÀNH

Địa chỉ: Đường Lê Thành Đồng - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy Ngần
Điện thoại:052.3823830
Email: thhaithanh@donghoi.edu.vn

 LỘC NINH

Địa chỉ: Thôn 6 - Lộc Ninh- Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Trường 
Điện thoại:052.3820569
Email: thlocninh@donghoi.edu.vn

QUANG PHÚ

Địa chỉ: Thôn Tân Phú - Quang Phú - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Bùi Thị Hải Yến 
Điện thoại:052.3810058
Email: thquangphu@donghoi.edu.vn

SỐ 1 NAM LÝ

Địa chỉ:TK 10 - Nam Lý - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Lê Mậu Một 
Điện thoại:052.3820053
Email: thso1namly@donghoi.edu.vn

CHU VĂN AN

Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Đồng Phú - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Đặng Thị Trà
Điện thoại:052.3858068
Email: thchuvanan@donghoi.edu.vn

SỐ 3 NAM LÝ

Địa chỉ: TK 3 Nam Lý - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Lưu Thị Minh Châu 
Điện thoại:052.3838256
Email: thso3namly@donghoi.edu.vn

SỐ 1 BẮC LÝ

Địa chỉ: TK 12 - Bắc Lý - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Đặng Thị Minh 
Điện thoại:  052. 3836200
Email: thso1bacly@donghoi.edu.vn

SỐ 2 BẮC LÝ

Địa chỉ: TK 5 - Bắc Lý - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Phan Thị Xuân Hồng
Điện thoại:052.3836326
Email: thso2bacly@donghoi.edu.vn

TTNDTKT 
ĐỒNG HỚI

Địa chỉ: TK Diêm Bắc- Đ.Ninh Đông- Đồng Hới 
Giám đốc: Nguyễn Xuân Triển 
Điện thoại:052.3822235
Email: ttktdonghoi@donghoi.edu.vn

Lượt truy cập: 1475569 lần

Đang online: 98 người