Danh sách Trường

Phòng Giáo Dục đang quản lý 17 trường THCS trên địa bàn thành phố và đang từng bước đầu tư để các trường trở thành những trường đạt chuẩn Quốc giaTên trường

Chi tiết liên hệ

SỐ I ĐỒNG SƠN

Địa chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Lê Quốc Toản
Điện thoại: 0522211538
Email: thcsso1dongson@donghoi.edu.vn

SỐ II ĐỒNG SƠN

Địa chỉ: TK 10 Đồng Sơn - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Bùi Văn Tuấn
Điện thoại:
Email: thcsso2dongson@donghoi.edu.vn

   ĐỨC NINH ĐÔNG

Địa chỉ: Diêm Bắc - Đ. Ninh Đông - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Phan Thị Hà
Điện thoại: 0523823854   
Email: thcsducninhdong@donghoi.edu.vn
    

BẮC NGHĨA

Địa chỉ: Bắc Nghĩa - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Thắng
Điện thoại: 0523770911  
Email: thcsbacnghia@donghoi.edu.vn  

ĐỨC NINH

Địa chỉ: Số 296 - Đương Lê Lợi - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Công Vụ
Điện Thoại: 0523859783
Email: thcsducninh@donghoi.edu.vn

SỐ 1 BẮC LÝ

Địa chỉ: TK 5 Bắc Lý - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Lê Quốc Toản
Điện Thoại: 0523836507
Email: thcsso1bacly@donghoi.edu.vn

SỐ 2 BẮC LÝ

Địa chỉ: TK11 Bắc Lý - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Đào Văn Rọi
Điện Thoại: 0523836957
Email: thcsso2bacly@donghoi.edu.vn

SỐ 1 NAM LÝ

Địa chỉ: TK 10 Nam Lý - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Phan Xuân Trường
Điện Thoại: 0523841550
Email: thcsso1namly@donghoi.edu.vn

SỐ 2 NAM LÝ

Địa chỉ: TK3 Nam Lý - Đồng Hới 
Hiệu trưởng: Trần Văn Thương
Điện thoại:
Email: thcsso2namly@donghoi.edu.vn

QUANG PHÚ

Địa chỉ: Quang Phú - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Trần Văn Hiên
Điện thoại: 0523810033
Email: thcsquangphu@donghoi.edu.vn

LỘC NINH

Địa chỉ: Lộc Ninh - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Mai Sĩ Lâm 
Điện thoại:
Email: thcslocninh@donghoi.edu.vn

HẢI THÀNH

Địa chỉ: Hải Thành - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ái Hồng
Điện Thoại: 0523841445
Email: thcshaithanh@donghoi.edu.vn

PHÚ HẢI

Địa chỉ: Phú Hải - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tý
Điện Thoại: 0523855657
Email: thcsphuhai@donghoi.edu.vn

BẢO NINH

Địa chỉ: Thôn Trung Bính - Bảo Ninh - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hiệp Hoà
Điện thoại: 0523854891
Email: thcsbaoninh@donghoi.edu.vn

 ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ: 52 Hai Bà Trưng Đồng Phú
Hiệu trưởng: Trần Văn Thức 
Điện Thoại: 0523827065
Email: thcsdongphu@donghoi.edu.vn

ĐỒNG MỸ

Địa chỉ: Đồng Mỹ - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Dương Đức Tương
Điện Thoại: 0523824546
Email: thcsdongmy@donghoi.edu.vn

HẢI ĐÌNH

Địa chỉ: Hải Đình - Đồng Hới
Hiệu trưởng: Hà Quốc Vũ
Điện Thoại: 0526255056
Email: thcshaidinh@donghoi.edu.vn


Lượt truy cập: 1475563 lần

Đang online: 93 người