Danh sách Trường

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Đồng Hới có 16 trường Mầm non và Mẫu giáo công lập- 3 trường mầm non tư thục - 1 trường Mẫu giáo dân lập.
Tên trường

Chi tiết

THUẬN ĐỨC

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Thuận Vinh- Thuận Đức - Đồng Hới
Điện thoại: 0523826991
Email: mnthuanduc@donghoi.edu.vn

NGHĨA NINH

Hiệu trưởng: Phạm Thị Anh Đào
Địa chỉ: Thôn 4 - Nghĩa Ninh - Đồng Hới
Điện thoại: 0523770993
Email: mnnghianinh@donghoi.edu.vn

ĐỒNG SƠN

Hiệu trưởng: Lương Thị Thu Vui
Địa chỉ: TK 3 - Đồng Sơn- Đồng Hới
Điện thoại: 0523826053
Email: mndongson@gdonghoi.edu.vn

BẮC NGHĨA

Hiệu trưởng: Hà Thị Ngọc Hiền
Địa chỉ: TK 2 - Bắc Nghĩa-Đồng Hới
Điện thoại: 0523826395
Email: mnbacnghia@gdonghoi.edu.vn

ĐỨC NINH

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Thành
Địa chỉ: Thôn Đức Phong- Đức Ninh - Đồng Hới
Điện thoại: 0523827876
Email: mnducninh@donghoi.edu.vn

ĐỨC NINH ĐÔNG

Hiệu trưởng: Trần Thị Dung
Địa chỉ: TK Diêm Nam-Đ.Ninh Đông - Đồng Hới
Điện thoại: 0523841404
Email: mnducninhdong@donghoi.edu.vn

PHÚ HẢI

Hiệu trưởng: Vũ Thị Mỹ Ninh
Địa chỉ: TK Bắc Hồng - Phú Hải - Đồng Hới
Điện thoại: 0523855530
Email: mnphuhai@donghoi.edu.vn

BẢO NINH

Hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Quảng
Địa chỉ: Thôn Sa Động - Bảo Ninh - Đồng Hới
Điện thoại: 0523842234
Email: mnbaoninh@donghoi.edu.vn

HOA HỒNG

Hiệu trưởng: Trần Thị Lệ Hà
Địa chỉ: Số 3 - Lê Trực- Hải Đình - Đồng Hới
Điện thoại: 0523821461
Email: mnhoahong@donghoi.edu.vn

ĐỒNG MỸ

Hiệu trưởng: Đặng Thị Sửu
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du-Đồng Mỹ- Đồng Hới
Điện thoại: 0523823012
Email: mgdongmy@donghoi.edu.vn

ĐỒNG PHÚ

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Địa chỉ: TK 6 - Đồng Phú - Đồng Hới
Điện thoại: 0523820806
Email: mndongphu@donghoi.edu.vn

HẢI THÀNH

Hiệu trưởng: Đào Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: TK 1 - Hải Thành - Đồng Hới
Điện thoại: 0523821414
Email: mnhaithanh@donghoi.edu.vn

LỘC NINH

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn 14- Xã Lộc Ninh- Đồng Hới
Điện thoại: 0523810195
Email: mnlocninh@donghoi.edu.vn

QUANG PHÚ

Hiệu trưởng: Nguyễn Diệu Huyền
Địa chỉ: Thôn Tây Phú- Quang Phú - Đồng Hới
Điện thoại: 0523810089
Email: mnquangphu@donghoi.edu.vn

NAM LÝ

Hiệu trưởng: Lê Thị Hoa Lý
Địa chỉ: TK 9 - Nam Lý - Đồng Hới
Điện thoại: 0523821278
Email: mnnamly@donghoi.edu.vn

BẮC LÝ

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: TK 9- Bắc Lý - Đồng Hới
Điện thoại: 0523836791
Email: mnbacly@donghoi.edu.vn

SOS

Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: Trần Quang Khải- Nam Lý - Đồng Hới
Điện thoại: 0523845568
Email: mgsos@donghoi.edu.vn

HOA SEN

Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hồng
Địa chỉ: TK 15-Bắc Lý - Đồng Hới
Điện thoại: 0523824889
Email: mnhoasen@donghoi.edu.vn

HỒNG ĐÀO

Hiệu trưởng: Phạm Thị Tuyết Oanh
Địa chỉ: TK 11 - Đồng Sơn - Đồng Hới
Điện thoại: 0526270092
Email: mndhongdao@donghoi.edu.vn

KITTY

Hiệu trưởng: Lưu Thị Như Thuyên
Địa chỉ: TK 10 - Đồng Phú - Đồng Hới
Điện thoại: 0526270486
Email: mnkitty@donghoi.edu.vn

Lượt truy cập: 1475536 lần

Đang online: 67 người