Lịch công tác năm 2017

Kế hoạch tuần từ 02/10 đến 06/10/2017

10/2/2017 8:09:56 AM


THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai  

Ngày:

02/10/2017 

SÁNG

Làm việc tại cơ quan (7h30: Lãnh đạo phòng thăm Hội khuyến học)

- Từ 02/10 đến hết 03/10: Đ/c Tình dự lớp BD đối tượng 4 

CHIỀU

Làm việc tại cơ quan. Các tổ xây dựng KH tập huấn, hội thảo từ nay đến tháng 4/2018, báo cáo bằng văn bản.

- 14h00: Họp tại Hội khuyến học (đ/c TrP)

Thứ ba

Ngày:

03/10/2017

SÁNG

Tập huấn GDTX tại Sở (đ/c Hải, đ/c Tuyết)

CHIỀU

- Lãnh đạo Phòng làm việc với Ban Giám đốc TTHTCĐ phường Bắc Lý

Thứ tư

Ngày:

04/10/2017

SÁNG

- 7h30: Hội nghị CB, CC,VC trường TH Đồng Mỹ, THCS Lộc Ninh

- 8h00: Hội nghị giao ban tháng 10 (đ/c TrP)

CHIỀU

14h45: Thăm trung thu tại các trường MN, MG, TTNDTKT

Thứ năm

Ngày:

05/10/2017

SÁNG

- 8h00: Họp cơ quan, chi bộ

CHIỀU

14h00: Họp UBND thành phố (đ/c TrP)

Thứ sáu

Ngày:

06/10/2017

SÁNG

- 7h30: Hội nghị CB,CC,VC: MN Hải Thành, MN Đồng Mỹ, TH số 2 Bắc Lý, TH số 1 Bắc Lý, THCS số 2 Bắc Lý

CHIỀU

- Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học MN An Sinh

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6821

Lượt truy cập: 1475508 lần

Đang online: 40 người