Lễ phát động cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 48 năm 2019.

Lễ phát động cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 48 năm 2019 với chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em!”